Program

Národní dny prevence 2023 budou probíhat v atraktivním industriálním areálu Dolní oblast Vítkovice v centru Ostravy. Odborný program bude probíhat v prostorách multifunkční auly Gong.

Po celou dobu konference bude na místě probíhat také výstava – prezentace organizací, které v oblasti prevence kriminality působí, a konzultační činnost odborníků v oblasti prevence kriminality pro veřejnost.

Podrobný program bude zveřejňován postupně, po ukončení registrace.

10.10.2023

Ráno vás přivítáme při prezenci. Následovat bude slavnostní zahájení a dopolední odborný program. Po obědě budeme pokračovat odpoledním odborným programem.

Na závěr dne nás čeká slavnostní večer, na němž zástupci Ministerstva vnitra ČR ocení nejlepší preventivní projekty. První den zakončí příjemná zábava s doprovodem živé hudby v klubu Brick House.

11.10.2023

Druhý den bude pokračovat dopoledním odborným programem, který završí společné slavnostní ukončení.

Odpoledne je určeno pro Setkání manažerů prevence kriminality krajů, obcí a Policie ČR financovaného z Fondů EHP a Norska 2014–2021, Program Vnitřní věci, v rámci projektu PDP1 Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech.

 

Registrace

Přihlášení na konferenci Národní dny prevence 2023 Ostrava je možné do 15.06.2023. Kapacita konference je omezená. Vyčkejte proto na potvrzení, zda jste byli vybráni k účasti, které budeme zasílat v termínu do 30.06.2023.

Partneři

logo Ostravy
logo Bezpečnější Ostravy
logo MPO
logo DPO
logo: Prevence se musí vyplatit
logo MVČR
logo: Cech mechanických zámkových systému ČR
logo PČR
logo Norway grants