Program

Národní dny prevence 2023 proběhnou v atraktivním industriálním areálu Dolní oblast Vítkovice v centru Ostravy. Těšíme se na vás v prostorách multifunkční auly Gong.

Doprovodný program pro širokou veřejnost
Po celou dobu konference je ke shlédnutí také výstava – prezentace organizací, které v oblasti prevence kriminality působí, a konzultační činnost odborníků v oblasti prevence kriminality pro veřejnost. Program pro veřejnost najdete zde.

 

Program pro odbornou veřejnost
Potřebujete pomoc s přihlášením?
Návod k přihlášení na tematické bloky konference NDP

 

11.10.2023

9:00–10:30
Tematické bloky:
Snižování rizikového chování dětí a mládeže
Podpora obětem trestných činů a prevence jejich viktimizace
Prevence kriminality v sexuální oblasti a sexbyznysu
Situační prevence kriminality (MKDS)

10:45–12:15
Divadelní představení Ne znamená ne! a ukončení konference (bez nutnosti rezervace místa)

13:30–16:30
organizuje Ministerstvo vnitra a Policie ČR
Setkání manažerů prevence kriminality krajů, obcí a Policie ČR financované z Fondů EHP a Norska 2014–2021, Program Vnitřní věci, v rámci projektu PDP1 Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech.

 

K programu

Registrace

Přihlašování na konferenci bylo možné do 15.06.2023. Pokud máte přesto o účast zájem, kontaktujte nás na e-mailu bezpecnejsi@ostrava.cz.

Partneři

logo Bezpečnější Ostravy
logo PČR
logo MPO
logo: Prevence se musí vyplatit
logo MVČR
logo Norway grants
logo Ostravy