Používáte zastaralý prohlížeč Internet Explorer. Prosím nainstalujte si moderní prohlížeč, typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Brave nebo Vivaldi, ,aby vám webové stránky fungovaly.

Přeskočit na navigaci Přeskočit na obsah

Aktuality

Rezervujte si místa na tematické bloky!

12/09/2023
Spustili jsme přihlašování na jednotlivé tematické bloky konference. Do 30.09.2023 si prosím rezervujte místa! Kapacita většiny bloků je totiž omezená. Nezbylo na vás místo? Nezoufejte. Vybrali jsme v každém časovém úseku atraktivní tematický blok do hlavního ...

Číst více

Konferenci udělil záštitu Vít Rakušan

06/09/2023
S radostí dáváme na vědomost, že naší konferenci udělil záštitu 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan. Je nám ctí!

Číst více

Tematický blok: Situační prevence kriminality – monitorování veřejného prostoru a zabezpečení objektů

05/09/2023
Tematický blok tvoří 4 příspěvky se společným tématem dohlížecích kamerových systémů. Dozvíte se o jejich historii, současnosti a především budoucnosti z úhlů pohledu několika specialistů v oboru. V příspěvcích zazní i témata veřejného osvětlení jako ...

Číst více

Tematický blok: Snižování recidivy pachatelů trestné činnosti – úspěšné nástroje sociální prevence

04/09/2023
Tematický blok představí 2 úspěšné komplexní nástroje snižování rizik opakování trestné činnosti a budování zdravých sociálních vztahů realizované v Moravskoslezském kraji – práci s odsouzenými a jejich rodinami a službu podporovaného bydlení pro lidi se ...

Číst více

Tematický blok: Technické normy a standardy bezpečnosti veřejných prostor – zapojení expertů z praxe

02/09/2023
Tematický blok nastíní možnosti spolupráce expertů z praxe na přípravě a implementaci technických norem a standardů pro zvýšení bezpečnosti. Příspěvek státní agentury pro standardizaci představí principy tvorby norem a možnosti aktivního i pasivního zapojení expertů ...

Číst více

Tematický blok: Úvod do mapování a analýz kriminality

31/08/2023
Chcete lépe analyzovat, interpretovat a ukazovat data o kriminalitě ve vaší obci? Lépe pochopit, na co a kam se zaměřit? Tak právě pro vás je tu tematický blok s nejkratším popisem, ale nejdelší dobou trvání ...

Číst více

Tematický blok: Prevence kriminality v sexuální oblasti a sexbyznysu z pohledu (potenciálních) obětí i pachatelů

30/08/2023
Tematický blok nabídne 4 příspěvky z různých oblastí prevence sexuálně motivované trestné činnosti. První představí program včasné prevence zaměřené na osoby s parafilní preferencí. Druhý a třetí se zaměří na rizika spojená s pornografií a ...

Číst více

Tematický blok: Hybatelé pozitivní změny v sociálně rizikových lokalitách a komunitách

29/08/2023
Tematický blok vám nabídne 4 pohledy na možnosti zvyšování bezpečí a prevence kriminality v sociálně rizikových lokalitách a komunitách. První příspěvek ukáže unikátní ostravský projekt spolupráce terénních asistentů neziskové organizace a policistů a strážníků, který ...

Číst více

Tematický blok: Kvalita programů prevence kriminality – jak vytvořit efektivní projekt a měřit jeho dopady

28/08/2023
Tematický blok ocení každý, kdo chce realizovat účinné projekty prevence kriminality, ověřovat jejich skutečné dopady a získávat pro své vize dostatek finančních prostředků. První příspěvek představí výzkumný projekt MV ČR k měření úspěšnosti programů a ...

Číst více

Tematický blok: Snižování rizikového chování dětí a mládeže – komunitní prevence, sociální kontrola a mezioborová spolupráce

27/08/2023
Tematický blok představí zajímavé výstupy několika projektů realizovaných na akademické půdě, úzce napojených na praxi. 2 příspěvky ukazují spolupráci 1. LF UK a města Orlové – regionální vzdělávací modul prevence duševního zdraví dětí a intervenční ...

Číst více