Používáte zastaralý prohlížeč Internet Explorer. Prosím nainstalujte si moderní prohlížeč, typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Brave nebo Vivaldi, ,aby vám webové stránky fungovaly.

Přeskočit na navigaci Přeskočit na obsah

O Národních dnech prevence 2023

Konference Národní dny prevence 2023 Ostrava nabízí příspěvky a workshopy zaměřené na aktuální témata z oblasti prevence kriminality, bezpečnosti a prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Potkáte se s odborníky z praxe, vědeckými a výzkumnými pracovníky i příklady dobré praxe z krajů a obcí. Doprovodnou akcí jsou výstava a prezentace organizací, které v oblasti prevence působí, a konzultační činnost odborníků pro veřejnost. Při slavnostním večeru zástupci Ministerstva vnitra ČR ocení nejlepší preventivní projekty.

Konferenci udělil záštitu Mgr. Bc. Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra. 

Národní dny prevence v Ostravě jsou 4. ročníkem této akce. Předchozí ročník proběhl v roce 2021 v Plzni. V letech 2017 a 2019 pořádalo konferenci město Brno.

Dolní oblast Vítkovice, Multifunkční aula Gong, Ostrava. Foto: www.dolnivitkovice.cz
Foto: Dolní oblast Vítkovice, Multifunkční aula Gong, Ostrava. Zdroj: www.dolnivitkovice.cz

Cíle Národních dnů prevence

Smyslem konference Národní dny prevence je přispět k rozvoji a podporovat systém prevence kriminality v ČR. Konkrétně si klade za cíl podporovat rozvoj kompetencí a vzdělávacích aktivit pro aktéry prevence kriminality, podporovat spolupráci, sdílení a zapojovat do prevence kriminality další aktéry.

Konference pomůže zvýšit informovanost široké veřejnosti o aktuálních rizicích v oblasti kriminality a rizikového chování, realizovaných aktivitách, projektech prevence kriminality a rozšířit povědomí veřejnosti o možnostech ochrany před riziky.

Oblast kriminality, chování a cíle pachatelů, možnosti ochrany obětí se vlivem změn ve společnosti a nových technologií neustále dynamicky vyvíjejí, mění. Tomu je třeba přizpůsobovat rovněž aktivity a opatření směřující k předcházení negativním dopadům těchto změn. Je potřebné využívat vědecko-výzkumné kapacity na podporu rozhodování v oblasti preventivní politiky a k lepšímu zacílení a plánování činností v oblasti prevence kriminality.

Témata Národních dnů prevence

Tematicky se konference zaměří na posílení přístupu prevence kriminality postavené na důkazech (evidence-based) a analytické práci, získávání nových poznatků, přenosu zkušeností a dobré praxe z činností organizací, obcí či měst, reakce na nové hrozby a nejčastější aktuální hrozby v oblasti kriminality. Témata jsou v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 a Národní strategií primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027 a zaměřují se na oblasti:

  • podpora a rozvoj systému prevence kriminality
  • pomoc obětem trestných činů a jejich podpora
  • práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy
  • komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách
  • situační prevence kriminality a nové přístupy
  • kriminalita páchaná dětmi a na dětech
  • prevence kybernetické kriminality

Komu je konference určena?

Odborná veřejnost, zejména koordinátoři a manažeři prevence z krajů a měst, zástupci Policie ČR a obecních/městských policií, neziskové organizace, zástupci akademické obce – kriminologové, sociologové a další aktéři z oblasti prevence. Předpokladem je účast cca 150 osob.